Utleiebetingelser

Utleiebetingelser:

  1. Tilhengeren må kun føres av leietakeren eller de navngitte personene i kontrakten. 
Utleieren er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse med bruk av det leide materiellet. 
Utleieren er ikke erstatningspliktig for tap oppstått ved arbeidsavbrytelser m.m., som skyldes funksjonssvikt ved det leide materiellet. 
Utleieren er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller indirekte tap.
  2. Tilhengeren må ikke fremleies eller benyttes til frakt av personer.
Tilhengeren skal leveres tilbake til utleier til den fastsatte tid og i samme stand som ved overtakelsen.
 Leieforholdet kan kun forlenges ved ny avtale.
  3. Hvis leietakeren har skadet materiellet er utleieren berettiget til å holde tilbake det innbetalte depositum inntil et oppgjør av reparasjonens kostnader foreligger og deretter motregne disse omkostningene mot depositumet.
Leietakeren forplikter seg til å erstatte evt. bortkommet eller skadet materiell til verdipris, uansett hendelsesforløp.
  4. Eventuelle utgifter for leietakeren på grunn av uhell er for utleieren uvedkommende.
  5. Ved overtakelsen av tilhengeren har leietakeren kontrollert at tilhengeren er i orden, særlig med hensyn til blinklys og lys.
  6. Det er leietakers ansvar å forsikre tilhengerfestet på bilen.

Leiekontrakt for nedlasting trykk her: Leiekontrakt